Utlyser 1,2 millioner til de som kan få næringslivet på beina igjen:

– Det har ikke vært noen kollaps

I Rennebu kan alle aktører som bidrar til å motvirke negative virkninger av koronavirusutbruddet søke om midler.

Næringlivet i Rennebu kommune har, ifølge kommunedirektøren, ikke blitt ramma like hardt av koronapandemien som mange andre norske kommuner.  Foto: Arkiv

Vi har også hatt permitteringer, og har større arbeidsledighet nå enn før pandemien. Men det har ikke slått så hardt ut for oss

Per Øivind Sundell, kommunedirektør Rennebu
Nyheter

Koronautbruddet har rammet næringslivet hardt i de fleste norske kommuner, og spesielt små og mellomstore bedrifter. Hensikten med tiltaket i Rennebu er å gi støtte til prosjekter som bidrar til sysselsetting, arbeidsplasser, verdiskaping og økonomisk aktivitet.