Skoleåret 2020/21

Slik blir åpningen av den videregående skolen

Rektor Øyvind Togstad forteller at Orkdal vidaregåande skole kommer til å ha vanlig åpning når skolene starter om drøye to uker, men med visse restriksjoner.

Rektor Øyvind Togstad sier at det vil bli tilnærmet normal skolehverdag når elevene kommer tilbake om to uker, men med visse restriksjoner.  Foto: OLA MARIUS RISE

Nyheter

Avslutningen på fjorårets skoleår ble langt fra vanlig. 12. mars ble skolene stengt helt av med hjemmeundervisning for elevene, eksamenene ble avlyst og både elever og lærere måtte venne seg til en helt annen skolehverdag. Etter en stund ble skolene gradvis åpnet opp, men ikke helt. Orkdal vidaregåande skole åpnet etter hvert for at 50 prosent av elevene kunne være på skole samtidig og det ble opprettet turnusplaner for elevene slik at alle skulle få komme innom i løpet av uken.