Må fjerne deler av terrassen etter klager fra sameiet

Skaun kommune har varslet om Bjørn Arthur Sæther om at terrassen på Sæthers eiendom i Kjerringdalen i Børsa, er i strid med planbestemmelsene.

Kjerringdalen i Børsa.  Foto: Google maps

Tidligere pålegg fra kommunen og etterfølgende oppfordringer og kommunikasjon med tiltakshaver via Advokatkontoret Tapper, Advokatkontoret Krogstad og nå advokat Olav Kuvås har ikke ført til at forholdet har blitt rettet

Grethe Krokstad, jurist Skaun kommune
Nyheter

Sæther har nå fått varsel om pålegg om retting og varsel om tvangsmulkt.