- Jeg gidder ikke snakke med deg

Kramkar AS skylder Orkland kommune 210 000 kroner. Nå havner saken hos namsmannen.

Rett overfor stien til høyre i bildet ses biler på E39. Rambøll har konkludert med at støyen er over tillatt grense.  Foto: Catharina Morken

Jeg følger den planen jeg har med Orkland kommune.

Håvard Skogstad, daglig leder Kramkar AS
Nyheter

Det har snart gått to år siden fristen gikk ut for å sette opp støyskjerming mellom Thamshavntunet og E39. Boligene ligger ved Strandheim terrasse, rett nedenfor gamle Orkanger stasjon. Det er Kramkar AS som har stått for utbygginga.