Omfattende vedlikeholddsarbeid på fv. 65

Nattestenges i én måned

Nattestenginga av fylkesvei 65 mellom Storås og Rindal, kom nærmest som et sjokk på bilistene.

Arbeidet på fylkesvei 65 vil pågå ut august.  Foto: John Storholt

Nyheter

Det var onsdag denne uka at fylkesvei 65 mellom Storås og Garberg, omtrent en kilometer fra rindalsgrensa, ble nattestengt. I tidsrommet fra klokka 21.00 til 05.30 fra mandag til fredag, nattestenges veien på grunn av omfattende vedlikeholdsarbeid. Men stenginga kom som ei stor overraskelse på bilistene.