Har satt av tretten arbeidsdager til arkeologiske utgravinger:

– Det er kostbart

Før neste skritt med områdeplan på Venn, og ny skole, kan fortsette, må Trøndelag fylkeskommunen gjennomføre arkeologiske utgravinger på det berørte arealet.

Arkeolog Ruth Iren Øien og metallsøker Roy Søreng fra en tidligere arkeologisk utgraving i Skaun.  Foto: Arkiv

Hvor fort skolebygging kan skje, kan ikke jeg spekulere i, men kommuneøkonomien har ikke akkurat blitt bedre på grunn av koronapandemien

Henning Sigstad, teknisk kontor i Skaun kommune
Nyheter