Krever forklaring etter ny forsinkelse:

– Dette er selvsagt ikke bra

Spørreundersøkelse om skoletilhørighet i Skaun skulle vært sendt ut før sommerferien. Nå er sommerferien snart over, og ingenting har skjedd.

Verken politikere eller innbyggere er fornøyd med stadig nye forsinkelser.  Foto: Erik Eikebrokk/Anders Aasegg Morken

Vi forventer en forklaring som holder mål på forsinkelsen

Ordfører Gunn Iversen Stokke (Sp)
Nyheter

ST har tidligere skrevet om at det skal gjennomføres en ny og bedre spørreundersøkelse om skolestruktur i øvre Skaun. Kommunen har hyret inn Opinion AS for å gjennomføre undersøkelsen. Etter at koronakrise og sykdom forsinket arbeidet noe, la Opinion frem sitt forslag til gjennomføring av ny spørreundersøkelse for formannskapet i mai.