Styret i Skaun samfunnshus går av med umiddelbar virkning etter varsel om søksmål

Onsdag kveld møtte det nyvalgte styret i Skaun samfunnshus til ekstraordinært styremøte.

Det nye styret i Skaun samfunnshus, som nå går av, har bestått av: Kjell Michael Mandal (leder), Mildrid Wiggen Gimseng, Tina Onsøien, Rune Hansen, Øyvind Hilmarsen, Trine Lofgren Røstum (vara), Andrine Husby Rian (vara) og Unni Krangsås Jensen (vara).  Foto: Privat

Vi har ikke tilgang til samfunnshusets konto, og det er ikke levert regnskap på tre år. Vi får ikke gjort noe som helst

Kjell Michael Mandal, styreleder Skaun samfunnshus SA
Nyheter

Den utløsende faktoren for den plutselige avgangen, var et brev fra medlemmer av samfunnshuset, blant annet flere fra det tidligere styret, som ble tvunget til å gå av 20. januar 2020.