– Det er snakk om enorme summer

Aure-ordfører Hanne-Berit Brekken har invitert ordføreren i Heim og Hitra til et dialogmøte for å diskutere uenighetene rundt pengene Aure kommune får i kompensasjon for bortfall av eiendomsskatten.

Hanne-Berit Børseth Brekken i Aure og Odd Jarle Svanem i Heim, står på hver sin side i saken.   Foto: John M. Myrhaug

– For Aure er det snakk om enorme summer, mellom 50-60 millioner over en sjuårsperiode

Aure-ordfører Hanne-Berit Brekken
Nyheter

– Vi er ikke interessert i uvennskap. Derfor har vi invitert både ordføreren i Heim og Hitra til et dialogmøte, sier Brekken.