Ønsker bevaring, men ikke for enhver pris: - Hensynet til elevene viktigst

- Jeg ønsker bevaring, men er ikke villig til å gå på akkord med elevenes og lærernes ve og vel.

Sp-politiker og hovedutvalgsmedlem utdanning på fylket, Rasmus Skålholt, ønsker å bevare hovedbygningen på Follo, men ikke for enhver pris.  Foto: privat

Nyheter

Det sier orklending og Sp-politiker, Rasmus Skålholt, som i tillegg til å være lokalpolitiker i Orkland, er utvalgsmedlem i hovedutvalg for utdanning i Trøndelag fylkeskommune. Han har fått med seg oppslaget om planene om å rive hovedbygningen på Follo, og at han regner med at det vil komme ei orientering om saken i det neste hovedutvalsmøtet på fylket.