Leter etter kandidater til fylkeskulturprisen

Ber om tips til å finne årets mottaker av kulturprisen.

Det var en rørt og beæret Jon Fredrik Skauge som mottok fylkeskulturprisen for 2019.   Foto: Trøndelag fylkeskommune

Nyheter

Trøndelag fylkeskommune deler hvert år ut en kulturpris for framragende kulturell innsats.

I fjor var det kulturformidler og bonde John Fredrik Skauge som fikk denne prisen.

Kulturprisen kan tildeles enkeltpersoner bosatt i fylket eller med annen sterk tilknytning til fylket. Prisen kan også tildeles organisasjoner eller sammenslutninger.

– I vurdering av aktuelle kandidater skal det over tid legges vekt på en rimelig fordeling mellom ulike kulturuttrykk, skriver fylkeskommunen på sine nettsider.

Nå bed de om tips til personer, organisasjoner og sammenslutninger som har gjort seg fortjent til å motta prisen.

– Forslag til kandidater til fylkeskulturprisen må være begrunnet, skriver fylkeskommunen.

Kulturpeisen består av en kunstgjenstand, et diplom og et pengebeløp. Tildeling av fylkeskulturprisen vedtas av tildelingskomiteen som består av fylkesordføreren, fylkesvaraordfører, mindretallsleder, og hovedutvalgsleder og nestledere i hovedutvalg for kultur. Rådmannen bistår med faglig kompetanse, men har ikke stemmerett.

Fristen for å send inn forslag er 1. september.


Full julerulle på Fannremsgården

Når den travleste tida puster folk flest i nakken, velger gårdseier Jon Fredrik Skauge i år å åpne dørene til ferdigpynta fjøs og julehus.



Han fikk byggeskikkprisen

Jon Fredrik Skauge hedres for arbeidet med det historiske tunet på Fannremsgarden.