Om du har en god idé, kan du få 500 000 kroner

Fylkeskommunen leter etter gode ideer til samarbeidsprosjekt mellom arbeids- og næringsliv og utdanningssektoren.

Målet er at de unge skal se muligheter for en framtid og yrkeskarriere i sin hjemkommune og sitt hjemfylke, sier fylkesdirektør for plan og næring, Kirsten Indgjerd Værdal.  Foto: Trøndelag fylkeskommune

Nyheter

Fylkeskommunen har satt av tre millioner kroner som skal stimulere til økt kontakt mellom utdanning og arbeids- og næringslivet. Bakgrunnen for tiltaket er den voksende utfordringene med å rekruttere kompetent arbeidskraft i arbeids- og næringslivet.