Omorganisering av Hoku etter at nåværende leder fikk permisjon:

Ber om lovlighetskontroll etter valg av ny politisk leder

Høyrepolitiker Erik Fenstad vil be Fylkesmannen i Trøndelag om lovlighetskontroll etter kommunestyrets vedtak om å innvilge Astrid Gimseng (Sp) permisjon fra sine politiske verv.

Astrid Gimseng (til venstre) er innvilga permisjon ut skoleåret 2020/21, og blir erstatta som Hoku-leder av Hilde Kristin Viggen Rønneberg. Erik Fenstad til høyre.  Foto: Erik Eikebrokk/Lillemor Hestvik

Permisjonen fører til at vi må velge ny leder og nytt fast medlem av Hoku

Øystein Wiggen (Sp), kommunestyremedlem
Nyheter

Fenstad understreker at det er ikke lovligheten av å innvilge Gimseng permisjon han ønsker lovlighetskontroll av, men konsekvensen av den samtidige omorganiseringa i helse-, oppvekst- og kulturutvalget (Hoku).