Skaun har fått 3,7 millioner kroner til å pusse opp ti bygg og anlegg:

– Sabla viktig at vi starter opp nå

Kommunale bygg i Skaun har et vedlikeholdsetterslep på 150 millioner kroner. Nå bidrar regjeringa med midler.

Rossvollheimen, Skaun rådhus, Jåren-Råbygda barnehage og Vennatunet er blant byggene som har fått vedlikeholdsmidler.  Foto: Arkiv/Erik Eikebrokk

Å ta vare på disse verdiene, og samtidig redusere etterslep i eksisterende bygningsmasse må få høy prioritet i årene fremover

Jan-Yngvar Kiel, kommunedirektør i Skaun
Nyheter

For å få fortgang på norsk økonomi under og etter koronakrisen, har regjeringa satt av 2,5 milliarder kroner til norske kommuner. Pengene kan kun brukes på nye prosjekter, og det er en forutsetning at prosjektene startes opp i løpet av året.