Konkurransen om å bygge ny brannstasjon i Børsa, er i gang

Har du 49,5 millioner kroner, og kan bygge en brannstasjon på 16 måneder? I så fall bør du se her

Entreprisekonkurransen for Skaun brannstasjon sendes i disse dager ut på anbud.

Illustrasjonstegning. Den nye brannstasjonen skal være ferdig innen 15. august 2021.  Foto: Link arkitekter AS

Tiltaket er utfordrende blant annet på grunn av funn av et lag med kvikkleire på fem til sju meter

NVE
Nyheter