33 søkere til helt ny stilling:

– Flere godt kvalifiserte søkere med bred bakgrunn

Skaun kommune har opprettet en helt ny stilling for å jobbe med kommunikasjons- og informasjonsarbeid.

Den nyansatte vil bli én av åtte ansatte på servicekontoret.  Foto: Erik Eikebrokk

Kommunedirektøren har bestemt å gjøre om stillingsbenevnelsen på en eksisterende stilling som nå blir ledig

Gunnhild Landrø, leder servicekontoret
Nyheter

21 kvinner og 12 menn har søkt på den nyoppretta stillingen som kommunikasjonsrådgiver i Skaun kommune. Den ansatte vil bli en av åtte medarbeidere på servicekontoret. Arbeidssted er rådhuset i Børsa.