Ser du røyk i lufta? En skogbrann 300 mil unna kan være kilden

Nyheter

Det er gjort flere observasjoner av det som blir betegnet som en «mystisk røyk» i deler av Trøndelag og Midt-Norge.