«Rådmannsaken» er ferdig gransket: Knusende dom

Nesten ett år etter at formannskapet trakk daværende ordfører Jon P. Husbys tilbud om sluttavtale til rådmann Jan-Yngvar Kiel, har Revisjon Midt-Norge levert sin endelige granskingsrapport.

Jan-Yngvar Kiel (til venstre) og Jon P. Husby forteller motstridende versjoner om det som skjedde i forbindelse med «rådmannens sluttavtale».  Foto: Erik Eikebrokk

Funnene som er gjort gjennom denne undersøkelsen er viktige, og rapporten bør brukes som et verktøy for forbedring

Revisjon Midt-Norge
Nyheter

– Revisors konklusjon er at ordfører ikke har håndtert en eventuell avslutning av arbeidsforholdet med rådmannen i tråd med lov og regelverk, dette på punkter og møteoffentlighet, hjemmel for lukking, møteinnkalling, sakliste og føring av protokoll, står det i rapporten som skal legges frem i kontrollutvalget i Skaun 14. oktober.