Aure gir seg i konflikten om eiendomsskatt

Metanolfabrikken på Tjeldbergodden har opp gjennom åra skaffet de tre samarbeidskommunene mange millioner i inntekt i form av eiendomsskatt.  Foto: Harald Pettersen, Equinor

Jeg ønsker en konstruktiv dialog med Heim og Hitra om hvordan vi kan gå sammen og skape noe som gagner alle tre kommunene.

Hanne Berit B. Brekken, ordfører i Aure
Nyheter

Formannskapet i Aure kom denne uka med sin innstilling til kommunestyret om fordeling av eiendomsskatt fra anleggene på Tjeldbergodden. Under behandlinga av økonomirapporten for siste tertial, framgår det at to juridiske uttalelser; både fra KS Advokatene og kommunens egen bestilling av juridisk vurdering, konkluderer med at eiendomsskatten skal fordeles mellom Aure, Heim og Hitra som før.