Foreslår veinavn i nytt boligfelt

Illustrasjonen viser tomtefordeling på Lysthusflata.  Foto: On arkitekter og ingeniører

Nyheter

Onsdag skal forvaltningsutvalget vedta navn på internveiene i det som blir Orkangers største boligfelt siden 1977. Da ble Øvre Hovsbakkan lagt ut med 71 boligtomter. På Lyshusflata planlegges 67 tomter. Området ligger rett ovenfor Joplassen, der det til sammen er 43 tomter.