Har vedtatt å legge ned skole

Formannskapet i Skaun har vedtatt å bygge ny skole på Venn, med plass til elever fra hele øvre Skaun. Det betyr at skolekretsene i øvre Skaun slås sammen.

Formannskapet har nå vedtatt å gi kommunedirektøren mandat til å jobbe videre med planlegging av ny skole på Venn, med plass til elever fra Venn, Jåren, Råbygda og Eggkleiva.  Foto: Anders Aa. Morken

Nytt oppvekstsenter på Venn må (uten opphold) planlegges og bygges for minst 250 elever

Noralf Rune Dahlen, leder FAU Venn oppvekstsenter
Nyheter

Det var mandag kveld at resultatene fra innbyggerundersøkelsen ble behandla i formannskapet.