Her kan omsorgsboliger og nytt sykehjem komme

Administrasjonen ønsker signal fra politikerne om veien videre når det gjelder framtidas eldreosorg,

Kommunen eier denne tomta øst på Rømme-området (inntil jernbanelinja), og her kan nytt sykehjem og omsorgsboliger blir bygget.  Foto: Jan Are Melgård

Nyheter

Hovedutvalg for helse og mestring i Orkland får en stor sak på bordet når de møtes onsdag. «Nytt helsebygg Orkland, videre prosess» er tittelen saken har fått på saklista.