Stjal varer fra gårdsbutikk

Nyheter

En mann i 40-åra bosatt i Orkland kommune, er av Politimesteren i Trøndelag ilagt ei bot - formelt kalt et forelegg - på 11 500 kroner for til sammen fire lovbrudd. Den subsidiære straffen er satt til fengsel i 23 dager.