Har følt seg rettsløs: – På 35 år i arbeidslivet har jeg aldri vært borti en lignende sak

Onsdag formiddag ble «rådmannsaken» behandlet i kontrollutvalget i Skaun kommune. Det ble ikke konkludert med hvem av rådmann og tidligere ordfører som snakker sant, men behovet for å ta lærdom av saken, ble tydeliggjort.

Tidligere ordfører Jon P. Husby og rådmann Jan-Yngvar Kiel (med ryggen til) fikk begge taletid i kontrollutvalget.  Foto: Erik Eikebrokk

Det er usikkert ut fra datagrunnlaget hvorvidt rådmann har bedt om, eller ordfører har tilbudt, sluttavtale

Johannes Nestvold, prosjektleder Revisjon Midt-Norge
Nyheter

Det var den 10. oktober 2019 at formannskapet i Skaun vedtok å trekke tilbake tilbudet om sluttpakke til rådmann Jan-Yngvar Kiel. Det var daværende ordfører Jon P. Husby (Sp) som på eget initiativ hadde varslet mistillit til rådmannen. Det skulle ta flere måneder før øvrige politikere fikk vite om mistilliten.