Avviser økonomisk mislighold: – Jeg har ingenting å skjule

Tidligere ordfører Jon P. Husby mener rådmann Jan-Yngvar Kiel antyder økonomisk mislighold fra Husbys side, og er kritisk til at Revisjon Midt-Norge ikke har villet legge ved dokumentasjon som motstrider dette.

Husby reagerer på at revisor ikke har lagt ved dokumentasjonen i granskingsrapporten. Dokumentasjonene vil bli lagt ved når saken skal behandles i kommunestyret 22. oktober.  Foto: Erik Eikebrokk

Denne dokumentasjon viser at rådmannen ikke snakker sant

Jon P. Husby, tidligere ordfører i Skaun
Nyheter

Før kontrollutvalget behandlet «rådmannsaken», tok tidligere ordfører Jon P. Husby kontakt med avisa Sør-Trøndelag. I møte med avisa uttrykker Husby sterk misnøye med at dokumenter han har vedlagt sitt høringssvar til den over hundre sider lange rapporten, ble utelatt.