Kommunen tillater ikke dette - hagestua i sjøkanten må rives

Søknaden kom ikke før bygget var ferdig oppført.

Knut Sagberg fikk avslag på søknaden om dispensasjon, og må antakelig rive hagestua på Kjøra.  Foto: Privat

Nyheter

Et enstemmig forvaltningsutvalg vedtok onsdag å si nei til en søknad fra Knut Sagberg om dispensasjon fra kommuneplanen og plan- og bygningsloven.