- Målet mitt er høyest mulig pris

Men det Randi Jacobsen ønsker mest av alt, er å beholde gården slik den er i dag.

Randi Jacobsen synes det er utrivelig at folk går løs på huset hennes. 

Målet for meg i forhandlingene vil være å oppnå høyest mulig pris for den del av eiendommen som avstås, og jeg antar at travets mål er å få dette billigst mulig.

Randi Jacobsen
Nyheter

Randi Jacobsen, som er den eneste grunneieren som har nektet å selge grunn til travet, sier nå at hun åpner å selge. Men hun ønsker en høyere takst enn naboene har fått.