Nå åpner hun for å selge - men krever mer enn de andre grunneierne har fått

Randi Jacobsen avviser også tilbudet om makeskifte.

Slik blir baneanlegget sett fra sørøst.  Foto: Selberg arkitekter

Da partene sist snakket om minnelig løsning i forbindelse med et utkjøp, skilte det flere titalls millioner kroner,

Gorm Lyng, Pretor advokat AS
Nyheter

Det kommer fram i en epost sendt fra Randi Jacobsens advokat, Terje Aas, til travets advokat, Gorm Lyng. Eposten er en del av travets merknader til klagene som er kommet inn på vedtaket om ekspropriasjon.