En annerledes TV-aksjon

I år får du ikke besøk på døra.

Plastsøppel er et massivt problem i store deler av verden.   Foto: Rafa Elias

Nyheter

Søndag er det klart for TV-aksjon på NRK, som i år går til WWFs arbeid for å bekjempe plast i havet. Situasjonen med covid-19 fører til at det blir en annerledes innsamlingsaksjon i år. I stedet for at man får besøk på døra, blir det en rekke andre muligheter til å gi et bidrag.

WWF forteller at man kan sette inn penger via giro, Vipps, eller man kan starte sin egen innsamlingsaksjon på Spleis.

- Åtte millioner tonn plast havner i havet hvert år. Plasten truer ikke bare dyrelivet, men også oss. Med konkrete tiltak der problemene er størst, skal årets TV-aksjon ta plasten ved rota, skriver WWF på sine nettsider.

Øremerket Sørøst-Asia

Ifølge WWF er problemene størst i øst. Så mye som en fjerdedel av plasten i havet kommer fra Sørøst-Asia. Derfor er TV-aksjonsmidlene øremerket tiltak i Indonesia, Vietnam, Filippinene og Thailand.

- Årets TV-aksjon skal bekjempe plast i havet gjennom å etablere og forbedre eksisterende avfallssystemer for mer enn 900 000 mennesker. I samarbeid med lokalbefolkning, myndigheter og næringsliv skal vi redusere utslipp av plast til elver og hav med 7000 tonn årlig. Vi skal samle inn og resirkulere søppel som i dag ender opp i naturen, redusere bruken av unødvendig plast og jobbe for at beslutningstakere forplikter seg til å nå WWFs mål om null plast på avveie i 2030.

På WWFs nettside kan man gi direkte via Vipps, og man finner mye informasjon om innsamlingsaksjonen.