Mener lokal tilhørighet er viktig

Daglig leder Mari Westad i Heim Næringsforening og ordfører Odd Jarle Svanem understreker viktigheten av å handle lokale.  Foto: John M. Myrhaug/Montasje: Erik Eikebrokk

Nyheter

Heim kommune har en eierandel i Sodvin på 32,8 prosent. Orkland og Hitra er andre eierkommuner med en andel på henholdsvis 7,2 og 4,3 prosent. Resten, det vil si vel 55 prosent, er eid av private.