Ni elever valgt til nytt råd: – Det er få andre kommuner som har tatt med ungdommer i politirådet

I neste uke skal nytt ungdomsråd i Skaun kommune konstitueres. Ordføreren mener ungdommen har en viktig stemme som må lyttes til enda mer.

Kai Alexander Sand-Normannseth, Oliver Solem, Vebjørn Grøttum Bugge, Vegard Sem, Margit Adde og Einar Jensen er seks av medlemmene i Skaun ungdomsråd.  Foto: Arkiv

Nytt oppvekstsenter på Venn vil være en viktig sak for oss. I tillegg blir aktivitetsparken som skal bygges i Buvika, viktig.

Vegard Sem, leder Skaun ungdomsråd
Nyheter

12. desember 2019 ble det vedtatt reglement for Skaun ungdomsråd. Ungdomsrådet har allerede hatt flere møter, og nå, snart ett år senere, skal det første valget gjennomføres. Det er ungdommene selv som har levert forslag til ungdomsråd, som skal vedtas i kommunestyrets møte 22. oktober.