Vil at flere gjør som Torgeir

1000 personer pendler daglig til Orkland for å jobbe. Kommunen hadde gjerne sett at de hadde blitt orklendinger.

Torgeir Tangvik og kona valgte Joplassen på Orkanger da de skulle flytte ut av Trondheim.  Foto: Catharina Morken

Befolkningsutviklinga er kanskje den største utfordringa Orkland står overfor.

Næringssjef Aasmund Lie
Nyheter

Orkland kommune vil i løpet av de nærmeste dagene gå ut med en spørreundersøkelse til de rundt 1000 arbeidstakerne som hver dag kjører til Orkland for å arbeide.