Jobber med å redde utrydningstruet art

Den rødlistede elvemuslingen er nesten helt utryddet i gamle Orkdal kommune. Per dags dato finnes arten kun i Mjovassbekken, et lite vassdrag tilknyttet Sika.

Odd Lykkja og Martin Hanssen.  Foto: Kjetil Kroksæter

Nyheter

Kjetil Kroksæter har engasjert seg i arbeidet med å bevare den rødlistede elvemuslingen. I helgen delte han et innlegg på sin private Facebook-side, der han forteller om arbeidet som gjøres for å finne ut hvordan det går med bestanden og hvorvidt det er behov for å gjøre tiltak for å redde den.