30 millioner kroner ekstra til ST-kommunene

Regjeringa foreslår å bevilge rundt 30 millioner kroner ekstra til kommunene i STs nedslagsfelt neste år.

Hvis regjeringa får flertall, vil kommunene i STs nedslagsfelt få utbetalt 30 millioner kroner ekstra i koronamidler.  Foto: Anders Aasegg Morken

Nyheter

Regjeringa varslet denne uka at den vil foreslå å øke bevilgningene til kommunene neste år. Forslaget innebærer 7,3 milliarder kroner ekstra til kommunesektoren i et såkalt tilleggsnummer til statsbudsjettet, som blir lagt fram for Stortinget fredag 6. november. Pengene skal dekke merutgifter og merinntekter knyttet til koronapandemien i første halvår 2021, og er med andre ord penger som kommer i tillegg til pengene i det opprinnelige forslaget til statsbudsjett.