Har krympet gapet fra over 47 til under 20 millioner kroner

Formannskapet og deler av administrasjonen samlet til tidenes tøffeste budsjettkutt.  Foto: John M. Myrhaug

Jeg kan ikke gjøre en bedre jobb enn rådmannen på dette, og dette virker som en håpløs jobb uten at vi får et signal fra rådmannen på hvor vi kan kutte.

Einar Vaagland
Nyheter

Politikerne i Heim har stått overfor en tilsynelatende håpløs situasjon etter at rådmannen i oktober la fram et budsjett som viste at det mangler over 47 millioner kroner for at dagens drift skal kunne videreføres inn i 2021.