Dette er brevet fra de tillitsvalgte

Gunn-Hilde Opsal i Delta tok initiativ til å skrive brevet. Bildet er tatt i en annen sammenheng.  Foto: John M. Myrhaug

Nyheter

ST velger å gjengi brevet som ni hovedtillitsvalgte i Heim kommune har skrevet, ordrett og i sin helhet. Det lyder som følger: