Orklandbudsjettet: nedlegging av barnehageavdelinger, flytting av kretsgrenser og midlertidig nedlegging av ungdomsskole

Orkland kommune må spare 23,5 millioner i 2021. Tre år senere må det spares 59 millioner. Det fører til endringer for mange orklendinger.

Kapasiteten ved Orkanger ungdomsskole vil bli sprengt i noen år framover. Det kan få konsekvenser for elevene fra Evjen.  Foto: Catharina Morken

Nyheter

- Vi står overfor et budsjett som gjør at vi må ta noen vanskelige valg om vi skal ha solid styring.