Heim-budsjettet forutsetter ekstra gaver fra regjeringa

Både regjeringas rammeoverføringer og arbeidsinstruksen til rådmannen vil være avgjørende for 2021-budsjettet i Heim.  Foto: John M. Myrhaug

Basert på historiske tall, vet vi at regjeringa gir ekstra midler til kommunene når det er valgår.

Odd Jarle Svanem
Nyheter

Mandag morgen var formannskapet i Heim samlet til det siste budsjettmøtet før den politiske behandlinga avsluttes i kommunestyret 17. desember.