Mottok 77 innspill i høringsrunden, men naboene får ikke sitt største ønske oppfylt

Utbygger, kommune og naboer er enige om at to avkjørsler til det nye boligfeltet, er det beste. Det er ikke Fylkeskommunen enig i.

Både utbygger, kommune og naboer vil ha en ekstra adkomstvei i vest (til høyre i dette bildet), men dette går ikke Fylkeskommunen med på.  Foto: Erik Eikebrokk

Både kommunen og vi som planforfattere er enige om at to avkjøringer fra fv 800 vil være en mye bedre løsning for området totalt sett

Pål Aavik, Mnpro AS
Nyheter

Roro utvikling AS skal bygge sytti nye boenheter på Ølholmslykka, vest for Buvika sentrum. Etter at planforslaget fra Mnpro AS ble sendt ut på høring i vår, kom det inn til sammen 77 innspill fra elleve ulike aktører.