Legger ned sauedriften: - Fryktelig tungt

På bare tre år gikk sauebonde Kristian Martin Fremstad fra å ha et normaltap på 1,5 prosent, til å miste 38 prosent av beitedyrene sine på utmarksbeite. Han skylder på rovdyrtettheten i Agdenes.

Sauefjøset hos Kristian Martin Fremstad står nå tomt. De siste sauene ble sendt til slakting mandag denne uka.   Foto: privat

Nyheter

Etter flere generasjoner med sauedrift ved Olderen gård i Ytre Agdenes, har Kristian Martin Fremstad nå tatt den vonde avgjørelsen om å avvikle sauedriften og sende dyrene til slakt. De siste lammene av en besetning på 240 vinterfôra NKS (norsk kvit sau) ble hentet av slaktebilen på mandag.