Ny utsettelse for ny arbeidsplass: – Alle lurer på når det skal starte opp

Naboer i Buvikåsen mener at det fortsatt er stort forbedringspotensiale når det kommer til informasjon og kommunikasjon.

Bufetat region Midt-Norge holder på å etablere seg i Buvika. Det er snakk om tre heldøgnsplasser for ungdom, og om lag tjue årsverk.  Foto: Erik Eikebrokk

Hvis det skjer noe på natta, må Bufetat ha noen som kan håndtere systemet, for det er jo de som er avhengig av kontinuerlig vanntilgang

Thomas Heggelund Jensen, styreleder Buvikåsen grendelag
Nyheter

Etter først å ha blitt utsatt én gang, skulle barnevernstilbudet i Hanskleiva i Buvikåsen, starte opp innen 1. oktober 2020. Nå sier avdelingsdirektør i Bufetat Region Midt-Norge, Nils Harald Brattgjerd, at oppstarten er ytterligere forsinka.