Dombu blir midlertidig kommunedirektør

Sivert Dombu trer inn i kommunedirektørstillingen i Rindal frem til nyansatte Mons Otnes starter i sin nye jobb, 1. februar 2021.

Sivert Dombu, Arbeiderpartiet, Meldal 

Nyheter

Sivert Dombu tiltrer tirsdag 1. desember stillingen som konstituert kommunedirektør i Rindal kommune, da nåværende kommunedirektør Birgit Reisch, har hennes siste arbeidsdag i stillingen 30. november.