- Nå ble jeg kjempeglad. Dette har alt å si for bygda vår

Den nye butikken på Krokstadøra vil være en Prix-butikk. Det betyr billigere mat.

- Jeg ble kjempeglad da jeg fikk vite at det blir både butikk og fortsatt ungdomsskole, sier Gerd Tove Gunnes, her sammen med en like glad butikksjef, Roger Larsson.  Foto: Catharina Morken

Nyheter

Gerd Tove Gunnes er en av de faste kundene ved butikken på Krokstadøra, og hun er blant de mange i bygda som har engasjert seg i kampen for en ny og mer moderne butikk - og som har en bedre beliggenhet med tanke på å trekke til seg gjennomgangstrafikk.