Varmgang i silo på Mølla

- Vi var obs på eksplosjonsfaren

Brann og redning Orkland bisto i å tømme siloen for korn, etter at det gikk varmgang i den.
Nyheter

I 14-tiden på torsdag oppdaget ansatte ved Norgesmøllene avdeling Buvika at det hadde gått varmgang i en av de mindre siloene deres nede ved kaia.