Langer ut mot kommunen: - Vi vil vite hva vi betaler for

Stian Simensen er veiansvarlig ved Brakkan på Løkken. Han har lenge forsøkt å få til en dialog med kommunen om veivedlikeholdet, uten hell.

Stian Simensen, veiansvarlig ved Brakkan på Løkken, etterlyser dialog med kommunen om veivedlikeholdet.   Foto: Ivar Lillery

Nyheter

I 1987 inngikk Meldal kommune en avtale med beboerne ved Øvre Brakkan og Nedre Brakkan på Løkken, der kommunen tok på seg vedlikeholdsansvaret for veien gjennom boligfeltene.