Åpner for bruk av uteområder etter åpningstid: - Vi ønsker at folk helst er ute når de treffes

Nå åpner Heim for aktivitet i uteområdene ved skoler og barnehager utenfor ordinær åpningstid.

Nå åpner Heim for aktivitet i uteområdene ved skoler og barnehager utenfor ordinær åpningstid.  Foto: Arkiv

Nyheter

Fredag i forrige uke hadde beredskapsledelsen i Heim møte hvor følgende momenter ble diskutert: