Vil ha fortgang i fjordkryssing

Halsafjordsambandet AS vil ha fortgang i arbeidet med bruløsning over Halsafjorden.  Foto: John M. Myrhaug

Det er mange år siden norske leverandører har levert større stålbruer.

Fra uttalelsen
Nyheter

Selskapet Halsafjordsambandet AS har i et innspill til samferdselsdepartementet understreket viktigheten av at planarbeidet for Halsafjordkryssinga med bru på E39 videreføres i første periode av NTP (Nasjonal Transportplan) i perioden 2022-2033. Dermed øyner både styreleder Ola Rognskog og daglig leder Olav Ellevset muligheten for oppstart i andre periode.