Fra 2022 blir det lik pris for like tjenester

Fra 2022 skal prisforskjellene mellom de forskjellige Remidt-kommunene være utjevnet, slik at alle betaler lik pris for like tjenester.

  Foto: Remidt

Nyheter

Remidt har vedtatt nye felles renovasjons- og slamforskrifter for alle sine deltakerkommuner. I løpet av 2021 vil alle disse ha et tilnærmet likt tjenestetilbud.