Har bestemt hvor mange flyktninger ST-kommunene kan ta imot i år

Det ser ut til at kommunene tar imot flere i år enn i 2020.

Ifølge Flyktninghjelpen er 80 millioner mennesker på flukt i verden, halvparten av dem er barn.  Foto: commons.wikimedia.org

Nyheter

2020 ble et år der det ble tatt imot relativt få flyktninger i ST-kommunene. Det er vanskelig å si hvor mange som vil komme i 2021. Antallet Imdi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) kommer med til kommunene, er én ting. Noe annet er hvor mange som reelt kommer.