Om et par uker stikkes spaden i jorda

Fortsatt gjenstår det å finne mottaker av matjorda fra travparken.

Snart er den gamle banen på Orkdal tråvpark historie.  Foto: Catharina Morken

Nyheter

Like før jul ble det inngått en avtale mellom travet og grunneier Randi Jacobsen. Dermed er man kommet et langt skritt nærmere oppstart av grunnarbeidene på det som skal bli Midt-Norges nye regiontravanlegg.